Opdracht

Decreten en statuten

VLUHR neemt specifieke decretale taken in het Vlaamse Hoger Onderwijs op:

  • de organisatie van externe kwaliteitszorg;
  • de internationale samenwerking;
  • het overleg op gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Deze specifieke opdrachten worden aangestuurd door bestuurscomités waaraan de Raad van Bestuur van VLUHR een deel van haar bevoegdheden overdraagt.

Volgens de statuten heeft VLUHR heeft tot doel de samenwerking tussen de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen en de associaties te bevorderen. VLUHR kan daartoe overleg tussen instellingen en associaties organiseren. De vzw fungeert als gemeenschappelijk aanspreekpunt in en voor het hoger onderwijslandschap en verstrekt adviezen aan de bevoegde overheden op vraag en op eigen initiatief. De VLUHR fungeert ook als forum voor interassociatieoverleg.

VLUHR fungeert als platform voor de voorbereiding van en de standpuntinname bij de werking van het Vlaams Onderhandelingescomité voor het hoger onderwijs, wat de universiteiten, hogescholen en associaties en betreft.

Bestuur

Lees meer

Jaarverslagen

Lees meer

Medewerkers

Lees meer