iSTEM

Samenvatting van het project

De algemene doelstelling van het project ‘iSTEM inkleuren’ is het consolideren en structureren van kennis in verband met STEM-didactiek ten einde scholen te ondersteunen in de implementatie van de STEM didactiek en het Vlaamse iSTEM onderwijs verder te versterken. Om de didactische ontwikkeling en ondersteuning aan te pakken werd een consortium opgesteld bestaande uit KU Leuven, UC Leuven-Limburg, VUB, UAntwerpen, Hogeschool PXL/UHasselt en Arteveldehogeschool. Alle andere hogescholen en universiteiten worden betrokken via een resonantiegroep.

De Vlaamse Regering kende einde december 2019 een projectsubsidie toe voor de verderzetting van het project tot december 2021. De huidige subsidie kadert in het STEM-Actieplan 2012-2020, dat het aantal leerlingen en studenten dat kiest voor STEM-opleidingen wil vergroten. Een belangrijke hefboom voor aantrekkelijk STEM-onderwijs is immers de didactische aanpak ervan. Het project zet concreet in op de didactiekontwikkeling voor de eerste graad en zoomt in op de STEM-didactiekontwikkeling voor TSO en BSO richtingen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de STEM gender- en SES problematiek.

Logo iStem