VLUHR Internationalisering

VLUHR Internationalisering, afgekort VLUHR-i, ondersteunt universiteiten en hogescholen bij het vormgeven van internationalisering en internationale samenwerking. Complementair aan de activiteiten van hun individuele internationaliseringsagenda en -ambities, treedt VLUHR-i overkoepelend op via instellings-overschrijdende initiatieven, met als voornaamste pijlers de internationale marketing en promotie van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, een optimale en efficiënte ondersteuning van studenten- en stafmobiliteit en de creatie van een kennis- en expertisenetwerk m.b.t. internationalisering in het hoger onderwijs.

VLUHR International vormt de brug tussen de instellingen en de overheid en positioneert zich daarnaast op het Europese en internationale veld om ook op deze fora ideeën te toetsen en te realiseren.

Study in Flanders

Een gezamenlijke branding van het hoger onderwijs met een sterke, internationaal herkenbare merknaam bevordert niet alleen de zichtbaarheid en het imago van onze Vlaamse universiteiten en hogescholen; door het aanbod en de kwaliteit van ons onderwijs internationaal uit te dragen versterken we in één beweging ook de merken “Vlaanderen” en “Brussel” als studie- en kennisregio. Hiervoor werd het VLUHR-i project en merk “Study in Flanders” in het leven geroepen. Klik door voor meer informatie.

Students on the Move

Het verwerven van internationale en interculturele competenties is van groot belang voor studenten. Een studie- of stageperiode in een buitenlandse partnerinstelling is een uitstekende manier om deze competenties te verwerven. Daarom voert VLUHR-i het Vlaams Actieplan Mobiliteit Brains on the Move uit, gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming. Verder ondersteunt VLUHR-i ook beurzenprogramma’s van andere instanties. Dit alles valt onder het VLUHR-i project "Students on the Move".